Branschseminarium och afterwork torsdag 11 oktober 2018

Den nya stadens möjligheter och utmaningar

Välkommen till höstens branschseminarium på Haga Bottega torsdag den 11 oktober kl 14.00-15.30. För dig som är yrkesverksam inom stadsutveckling och fastighetsutveckling eller bara är nyfiken på området och dess utveckling. Efter avslutat seminarium anordnar vi afterwork i direkt anslutning. Anmälan krävs, begränsat antal platser. 

E-handel och nya konsumtionsvanor ger nya förutsättningar innerstadsområden. Hur ser framtidens city-miljöer och handelsstråk ut? Hur kan vi i planeringen av Hagastaden möta dessa förutsättningar för att bli en levande stadsdel – exempel på lösningar och åtgärder.

Ett panelsamtal utifrån utmaningarna med att bygga ny kommersiell citymiljö med Hagastaden och Norra Stationsgatan som exempel. Ett samtal med engagerade samhällsutvecklare från näringsliv, akademi, myndighet och kommun.  

 

TID OCH PLATS

Tid: Torsdagen den 11 oktober kl 14.00-15.30.

Plats: Haga Bottega, Eugeniavägen 6, Solna.

 

SAMTALET KOMMER UPPEHÅLLA SIG KRING BLAND ANNAT DESSA FRÅGESTÄLLNINGAR:


– Hur skapar vi en bra levande och hållbar kommersiell stadsdel? 

– E-handel och nya konsumtionsvanor ger nya förutsättningar för citykärnor. Hur möter vi det i Hagastaden och Norra Stationsgatan? 

– Har kommersiella citystråken någon framtid?

– Hur ser citymixen ut om 5, 10 år? 

– Vad behöver vi tänka på i realisering av den goda (kommersiella) staden när det byggs tätt och högt? Vad kan vi lära från andra områden och städer?

– Vad krävs av samhällsbyggare, stadsplanerare och övriga aktörer för att bygga en för framtidens kommersiella citystråk och livsmiljöer?

 

Afterwork i direkt anslutning till branschsminarium

Varmt välkommen till höstens afterwork på Haga Bottega torsdag den 11 oktober. Kl 16.00-19.00 kommer det bjudas på skön musik, finnas härliga drinkar och antipasto. Afterwork föregås av branschseminarium, även det på Haga Bottega.