Vi vill bjuda in dig som är en del av området Norra Stationsgatan och Hagastaden. Genom att återkommande genomföra aktiviteter vill vi fortsätta att uppmärksamma och sätta området på kartan. Syftet är att väcka intresse och attrahera boende, besökare och företag till Norra Stationsgatan – som kommer att bli hjärtat i Hagastaden. 

 

Nyheter