Hur tar vi hand om boende och kommersiella aktörer under en så lång byggtid?

Hagastaden är ett omfattande projekt som tar lång tid att färdigställa. Det har byggts i området sedan 2010 och de första nya boende flyttade in under hösten 2017. Med ett konsumtionsunderlag i storleksordningen med Skövde, 6 000 nya bostäder, 50 000 arbetsplatser och 70 miljarder kronor i investeringar är Hagastaden ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och ett av Stockholms största genom tiderna.

Stadsutvecklingsprojektet beräknas vara klart 2030. Då har det byggts i 20 år och nya boende har levt i området i knappt 15 av de åren. Det byggs tätare och högre i Hagastaden än på de allra flesta anta platser i Sverige idag.
Hur påverkar detta livet i stadsdelen?

 

TID OCH PLATS

Tid: Torsdagen den 7 november kl 14.30-16.00

Plats: Blique By Nobis, Gävlegatan 18

 
 
 
 

Samtalet kommer uppehålla sig kring bland annat dessa frågor:

– Hur tas boende i området om hand under en såpass lång byggtid?

– Hur hanteras de kommersiella aktörer som flyttar in i bottenplanen mitt i ett så omfattande byggprojekt?

– Har de ursprungliga planerna blivit som det var tänkt så här långt?

– Hur synkar man så många byggherrar på så liten yta?

– Visionsbilder visar gärna när allt är klart, men hur hanteras målbilder under byggtiden på ca 20 år?

– Hälsoaspekter under byggtiden, lekmöjligheter för barn etc, hur hanteras dessa?

– Vilka utmaningar har de aktuella aktörerna i området stött på och vilka erfarenheter finns gällande lösningar?

– Vad är viktigt för att skapa trivsel i en stadsdel/i stadsmiljö?

– Hur vet man att värde skapas för boende och arbetstagare som rör sig i Hagastaden?

– Hur kan man utvärdera att nyinvesteringar i stadsmiljön åstadkommer en varaktig positiv förändring för boende och arbetstagare?

– Vad är viktigt inför kommersiella etableringar för att få koncept att fungera?

 

Medverkande:

 
 

Fortsätt med Afterwork!

Efter branschseminariet öppnar Afterworken i direkt anslutning på Blique By Nobis.