Visionsbilder för Norra Stationsgatan

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden – i en spännande kontrast mellan historia och framtid. Stockholms stad och ett tiotal fastighetsägare utgår från en gemensam vision och samverkar för destinationens utveckling fram till år 2020.

Här presenteras gemensamma visionsbilder för Norra Stationsgatan av arkitekt Peter Becht. En unik mix av butiker och boende i urban miljö håller på att skapas i hjärtat av Hagastaden. Inflytt beräknas från hösten 2017.

Collage Norra Stationsgatan, norrifrån. Arkitekt: Peter Becht

Collage Norra Stationsgatan, torg. Arkitekt: Peter Becht

Collage Norra Stationsgatan, innergård. Arkitekt: Peter Becht

Collage Norra Stationsgatan, söderifrån. Arkitekt: Peter Becht