Norra Stationsgatan - en ny destination växer fram i Stockholm

Camilla Klint som är marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg och en av initiativtagarna till arbetet med platsutvecklingen av Norra Stationsgatan berättar mer om områdets framtid i reportaget från Stockholm-Life.

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden - i en spännande kontrast mellan historia och framtid. Stadssiluetten ändras nu varje dag då bostadshusen börjar växa fram i Hagastaden som nästa steg i Norra Stationsgatans utveckling. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Camilla Klint, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg, som är en av initiativtagarna till arbetet och med i den grupp med representanter från både bostadsbyggare, kommersiella fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar för att stärka Norra Stationsgatans erbjudande till både boende och de som arbetar i området.

Visionsbild för Norra Stationsgatan. Arkitekt: Peter Becht.

Vad har hänt i ert arbete kring Norra Stationsgatan sedan sist vi träffades? 
Mycket! Under 2016 lanserade vi hemsidan www.norrastationsgatan.se för att ytterligare sätta Norra Stationsgatan på kartan och ha en gemensam plats att samla information till både boende, de som arbetar i området, men minst lika viktigt att visa för alla andra att det redan nu händer mycket utefter gatan. Under året tog vi också fram en helt ny grafisk profil som sätter tonen för det vi vill skapa. En destination med en egen själ, en händelserik och levande plats för matupplevelser, konst, design och ett kvalitativt serviceutbud. För att hjälpa oss att visualisera våra ambitioner med gatan har vi tagit fram ett antal visionsbilder. De visar verkligen hur fantastiskt fint det kommer att bli här. Något helt annat än det "dike" som idag skiljer den gamla stenstaden från det nya moderna. 

Vad är på gång just nu?
Mycket arbete har skett för att sätta gemensamma mål för alla vi som jobbar med Norra Stationsgatan. Att vi lyckats samla i stort sett alla byggherrar och fastighetsägare till en gemensam målbild och ett gemensamt arbete är faktiskt helt unikt och något vi är väldigt stolta över. Nu har vi en gemensam plan och finansiering och det praktiska arbetet att synliggöra och stärka destinationen tar tid. I maj kommer vi att ha en stor publik lansering av gatan. Under en helg kommer det då att hända en massa spännande saker utmed gatan och man kommer också att kunna smaka på Norra Stationsgatan. Matupplevelsen kommer ju framöver att bli en viktig del av platsen. Parallellt jobbar vi med att se över möjligheter till uteserveringar, att utveckla innergårdar och många andra spännande projekt.

Vilka är de främsta utmaningar ni har framöver?
Den största utmaningen sitter nog varje byggherre och fastighetsägare på själv. Det vill säga att orka hålla sig till vår gemensamma vision och därmed etablera rätt typ av utbud längs gatan. Om alla följer planen vi tillsammans skapat kan det bli precis hur bra som helst och med tanke på den resa vi redan gjort så finns alla förutsättningar. 

Har du märkt någon skillnad i intresset för Norra Stationsgatan?
Tidigare var ju Norra Stationsgatan den sista utposten i Stockholm. Verkligen i utkanten av staden, långt ifrån ett pulserande stadsliv. Det var ingen plats man ville vara kvar på, utan tog sig därifrån så fort som möjligt. Redan nu är det något helt annat. Många nya arbetsplatser har tillkommit och serviceutbudet har ökat markant. De första bostadshusen börjar resa sig ur marken och man får en tydlig känsla av att något stort är på gång. Allt detta sammantaget har skapat en spännande, tryggare plats att vara på. Efterfrågan på både kontor, kommersiella lokaler och bostäder är extremt stor, vilket är ett tydligt tecken på att platsen nu finns på mångas näthinna. 

Om man vill veta mer, vart vänder man sig då? 
Enklast är att fortsätta besöka vår hemsida, den fungerar både för personer som är nyfikna på området och även för företag som har intresse av att etablera sig här. Här hittar man all aktuell information om invigningar och events och du kan anmäla intresse för att etablera verksamhet i området.

Camilla Klint, marknadsområdeschef
Atrium Ljungberg

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Stockholm-Lifes hemsida, stockholm-life.se.