Påminnelse: Välkommen till Branschseminarium på Norra Stationsgatan – torsdag den 11 oktober 2018


Den nya stadsdelens möjligheter och utmaningar

 

E-handel och nya konsumtionsvanor ger nya förutsättningar innerstadsområden. Hur ser framtidens city-miljöer och handelsstråk ut? Hur kan vi i planeringen av Hagastaden möta dessa förutsättningar för att bli en levande stadsdel – exempel på lösningar och åtgärder.

Ett panelsamtal utifrån utmaningarna med att bygga ny kommersiell citymiljö med Hagastaden och Norra Stationsgatan som exempel. Ett samtal med engagerade samhällsutvecklare från näringsliv, akademi, myndighet och kommun.

 

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 11 oktober kl 14.00-15.30.

Plats: Haga Bottega, Eugeniavägen 6, 171 64 Solna.

 
whitespace-x15.png
whitespace-x15.png

Samtalet kommer uppehålla sig kring bland annat dessa frågeställningar:

 

– Hur skapar vi en bra levande och hållbar kommersiell stadsdel? 

– E-handel och nya konsumtionsvanor ger nya förutsättningar för citykärnor. Hur möter vi det i Hagastaden och Norra Stationsgatan? 

– Har kommersiella citystråken någon framtid?

– Hur ser citymixen ut om 5, 10 år? 

– Vad behöver vi tänka på i realisering av den goda (kommersiella) staden när det byggs tätt och högt? Vad kan vi lära från andra områden och städer?

– Vad krävs av samhällsbyggare, stadsplanerare och övriga aktörer för att bygga en för framtidens kommersiella citystråk och livsmiljöer?

 
 

Talare:

whitespace-x5.png
 

Fortsätt med Afterwork på Haga Bottega

Efter avslutat branschseminarium anordnar vi afterwork i direkt anslutning, även det på Haga Bottega.

whitespace-x5.png